Preview

Монголоведение

Расширенный поиск

Тод усгийн цагаан толгойтой холбогдох дурсгал бичгууд хийгээд ойрдын хэлшинжлэлийн уламжлал

Полный текст:

Аннотация

Гун нарийн шинжлэх ухааны ундэс суурь бухий биеэ даасан year бичгийн хувьд дэлхийн боловсорсон усэг бичгуудийн дотор еерийн онц байр сууриа эзэлж байгаа тод усэг 1648 онд зохиогдеон тэр цагаасаа эхлээд тухайн уеийн Дервен ойрдын тер шашины хамаг хэрэгт идэвхтэй хэрэглэгдэж агсан бегеед, тод усгийн зохиогч нь энэ бичгээ зевхен тэр уеийн Дервен ойрдод л тедий биш мен тухайн уеийн нийт монгол хэлтэнуудэд зориулж зохиосон гэдгийг эрдэмтэд нэгэ биш удаа батласан билээ...

Об авторе

Содмон Намжавин
Калмыцкий государственный университет
Россия
старший преподаватель


Рецензия

Для цитирования:


Намжавин С. Тод усгийн цагаан толгойтой холбогдох дурсгал бичгууд хийгээд ойрдын хэлшинжлэлийн уламжлал. Монголоведение. 2002;1(1):50-58.

Просмотров: 275


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.


ISSN 2500-1523 (Print)
ISSN 2712-8059 (Online)